fbpx

BIN PICKING
V oblasti dodávek výrobních a montážních linek a jednoúčelových strojů zajišťujeme komplexní řešení na klíč.

Robotické vybírání volně ložených dílů z palet, přepravních boxů, KLT boxů nebo jiných přepravních boxů patří k zásadním úkolům pro automatizaci výroby.

Bin-picking představuje komplexní problematiku, která snoubí tří základní úlohy.

  1. První z nich je vytvoření tzv. point cloudu - mračna bodů snímané scény. Point cloud je reprezentován velkým množstvím bodů, z nichž každý má svou souřadnici v kartézském souřadném systému. Zjednodušeně lze říci, že jde o vytvoření 3D modelu snímané scény.
  2. Druhá úloha spočívá v nalezení dílčího 3D objektu, se kterým chceme manipulovat.
  3. Poslední úloha spočívá ve výpočtu bodu úchopu dílčího objektu a výpočtu bezkolizní trajektorie ramene robota. 
Právě zvládnutí těchto tří úloh ústí do řešení, který nazýváme Bin-picking, nebo-li schopnost vybírat volně ložené díly z přepravního balení.
binpicking

Bin Picking - robotické vybírání odlitků z gitterboxů

Plně automatizované bin pickingové pracoviště pro odebírání hliníkových odlitků z “gitterboxů” představuje pokročilý level robotizace výroby. Zařízení spolehlivě vybírá odlitky celého gitterboxu a zakládá je do paletky na dopravníku. Zařízení pracuje s deseti odlišnými typy odlitků. Kromě odebírání dílů z “komfortních” pozic, odebírá robot díly, které jsou nakloněné, jsou u stěn nebo pod lemem gitterboxu. V neposlední řadě robot odstraní papírový podklady a pokračuje ve vybírání.

Robotické vybírání dílů z KLT boxů

Pomocí kamerami naváděných šesti-osých robotů je pracoviště schopno vybírat volně ložené díly z KLT boxů, zajistit jejich transfer pod pálící laserové hlavy a následně díly definovaně založit zpět do KLT boxů.

katalog cognex

COGNEX ONLINE KATALOG

Rozsáhlý online katalog Cognex komponentů.
0
POLOŽEK