fbpx
Cognex ViDi

COGNEX VIDI – DEEP LEARNING
software pro analýzu obrazu

Cognex VisionPro ViDi je software pro analýzu obrazu založen na tzv. „deep learning“ v českém překladu „hlubokém učení“. Pod tímto pojmem se skrývá SW platforma, která vychází z principu fungování neuronových sítí. V praxi je často používán termín umělá inteligence. Níže popsané nástroje ViDi umožňují řešit novou oblast problémů, která do dnešních dnů nebyla řešitelná.

Kombinaci umělé inteligence s nástroji

Právě díky kombinaci umělé inteligence s nástroji VisionPro a softwarem Cognex Designer umí VisionPro ViDi řešit problémy, které jsou příliš složité pro klasické strojové vidění.

Tento systém je ideální pro detekci vad, klasifikaci textur a materiálů, ověření sestav a nalezení deformovaných součástek a také čtení i špatně čitelného textu.

K řešení těchto problémů slouží čtyři nástroje ViDi,
které lze použít samostatně nebo je navzájem kombinovat.

Blue

BLUE – LOCATE

nalezne komplexní znaky a objekty z naučených obrázků

více
Blue

GREEN – CLASSIFY

 klasifikace objektů nebo celých snímků

více
RED

RED – ANALYZE

slouží k nalezení vad, anomálií a estetických defektů

vice
Blue

BLUE – READ (OCR)

je vhodný nástroj ke čtení znaků a textů

více

BLUE – LOCATE

Modrý nástroj nalezne komplexní znaky a objekty z naučených obrázků. Nástroj lze použít k nalezení a spočítání daných objektů, k detekci jednotlivých součástek v sestavách, ke kontrole kompletního balení ale také jako fixace pro další nástroje.

RED – ANALYZE

Červený nástroj slouží k nalezení vad, anomálií a estetických defektů. Tento nástroj dokáže detekovat vady i na površích s různými vzory a texturami, se kterými by mělo klasické strojové vidění problém. Vhodné použití je například detekce škrábanců a vad na složitých površích, kontrola vad na tkaninách se vzory, kontrola správnosti a celistvosti složitých potisků, detekce poškozených nebo neúplných výrobků nebo součástek. Nástroj lze využít také k měření plochy pomocí segmentace zvoleného znaku anebo pomocí dynamického maskování získat region pro použití pro další nástroje.

Tento nástroj lze použít ve dvou módech – unsupervised a supervised. Rozdíl mezi těmito variantami je, že u možnosti unsupervised se pouze vybere sada OK a NOK obrázků a provede se učení s nástrojem ViDi Red unsupervised, zatímco u možnosti supervised mezi těmito kroky, je krok, kdy do procesu zasahuje programátor a na NOK snímcích vyznačí požadované chyby a vady a poté se provede učení s nástrojem ViDi Red supervised.

 

GREEN – CLASSIFY

Zelený nástroj slouží ke klasifikaci objektů nebo celých snímků. Tímto nástrojem lze rozlišit několik typů výrobků, identifikovat produkty na základě jejich balení, kontrolovat celistvost balení s mnoha druhy součástí nebo roztřídit nalezené vady do různých kategorií.

BLUE – READ (OCR)

Modrý nástroj pro čtení je vhodný ke čtení znaků a textů. Nástroj dokáže přečíst i deformované, poškrábané nebo slabě natištěné znaky nebo znaky na nehomogenním podkladě, které jsou špatně čitelné. Nástroj obsahuje i knihovnu přednaučených znaků (OCR) díky, které nástroj identifikuje většinu textů bez dalšího programování a učení dalších písmen. Systém lze i přeučit dle specifických požadavků aplikace OCR.

katalog cognex

COGNEX ONLINE KATALOG

Rozsáhlý online katalog Cognex komponentů.
0
POLOŽEK