fbpx
1-960.png

Robotické vidění
SYNERGIE TECHNOLOGIÍ, POKROČILÁ ŘEŠENÍ

Robotika a strojové vidění zaznamenávají v poslední době dynamický rozvoj. Obě technologie jsou velkým přínosem pro automatizaci výroby samy o sobě. Avšak spojením průmyslových robotů a strojového vidění v robotické vidění se nám otevírá nová škála nástrojů, jak automatizaci posunout o pomyslnou příčku výše.

Dříve používané snímače různého typu přidávané na roboty byly schopny do určité míry řídit pohyb robotů nebo případně kontrolovat určité parametry výrobků, se kterými robot manipuluje. Úplnou kontrolu nad řízením pohybu robotů a kontrolou kvality výrobků však dosáhneme až spojením robotů se strojovým viděním tzv. robotickým viděním.

ŠIROKÉ PORTFOLIO PROSTŘEDKŮ STROJOVÉHO VIDĚNÍ EXPONENCIÁLNĚ ROZŠIŘUJE APLIKAČNÍ MOŽNOSTI PRŮMYSLOVÝCH ROBOTŮ.

Dle počtu a úrovně nasazených prostředků strojového vidění lze provádět jak jednoduchou analýzu objektů v rovině, tak komplexní analýzu pohybujících se objektů v prostoru rozpoznáním všech 6 stupňů volnosti.

Ukazuje se tedy, že robotické vidění může být odpovědí na požadavky plně automatizované výroby a na nové výrobní postupy.

Image

Binpicking

Image

Binpicking

Image

Binpicking

Image

Binpicking

Image

Binpicking

Image

Binpicking

Image

Binpicking

Image

Binpicking

katalog cognex

COGNEX ONLINE KATALOG

Rozsáhlý online katalog Cognex komponentů.
0
POLOŽEK