fbpx
Sídlo společnosti Eola s.r.o.

EOLA s.r.o.
byla založena v roce 1992

EOLA má za sebou celou řadu realizací s různou složitostí řešených úloh a s různými nasazenými prostředky od jednoduché změny řízení linky nebo stroje až  přes po zcela vlastní konstrukce jednoúčelových strojů a pracovišť.

Firma EOLA s.r.o. byla založena pracovníky Společné laboratoře optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Akademie věd ČR, Ing. Pavlem Hofmanem a RNDr. Jiřím Pospíšilem, v roce 1992. Její vznik byl iniciován komerční potřebou trhu o průmyslové aplikace pokročilých optických měřících metod v systémech kontroly kvality. Povaha řešených problémů a snaha poskytnout zákazníkovi komplexní servis si vyžádala rozvoj druhého oboru činnosti firmy, a tím je vývoj a výroba jednoúčelových strojů.

V současné době lze firemní “výrobkové” portfolio rozdělit do těchto kategorií: 

  • stanice pro optickou kontrolu (strojové vidění),
  • jednoúčelové testery založené na principech strojového vidění,
  • výrobní a montážní linky,
  • robotická pracoviště,
  • řídící systémy.

Za téměř 30  letou historii působení nejen na českém trhu si EOLA vydobyla image systémového integrátora, který je schopen nejen navrhnout a dodat nová výrobní zařízení, ale také je zaintegrovat do výrobních systémů zákazníka. Právě tyto schopnosti jsou zdrojem našeho růstu a úspěchu a  jejich nositelem je pestrý tým spolupracovníků - inženýrů z různých přírodovědných a technických oborů.

PRÁVĚ ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI Z OBORU ROBOTIKY A STROJOVÉHO VIDĚNÍ PŘINÁŠÍ KÝŽENÝ SYNERGICKÝ EFEKT A POKROČILÁ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ PRO 21. STOLETÍ.

Rok 2020 je významný pro naši společnost minimálně ze dvou důvodů. 

V dubnu bylo zkolaudováno nové sídlo a provozovna společnosti, což s sebou přináší celou řadu výhod a očekávání. Jde především o rozšíření výrobních kapacit a zvýšení komfortu a organizace práce na projektech a dále o zbudování optické a robotické laboratoře

Druhý důvod je spojen s virovou epidemií  (Covid), která má a zřejmě bude mít nevratný dopad pro českou a globální ekonomiku. Pevně doufáme, že se nám podaří toto náročné období překonat, a že budeme schopni využít naše dovednosti v nastupující éře. 

1992

Založení společnosti

1992

1999

Přesunutí sídla

do Vědecko-technické parku společnosti University Palackého v Olomouci

2007

První robot

 první integrovaný průmyslový robot

2007

2010

Cognex

certifikovaný partner společnosti Cognex

2015

Fanuc

certifikovaný partner společnosti Fanuc

2015

2016

15 zaměstnanců

2017

500 realizovaných projektů

2017

2019

30 zaměstnanců

2020

ISO 9001:2015

získání certifikátu - ISO 9001:2015

2020

2020

Nové sídlo

 zbudování vlastního sídla a provozovny

Cognex PSI

Určitou známkou kvality našich služeb jsou certifikace od renomovaných výrobců pokročilých technologií. V oblasti průmyslových robotů jde jmenovitě o společnosti Staubli a Fanuc. V oboru strojového vidění jsme dlouholetým partnerem a integrátorem společnosti Cognex, což je vedoucí lídr v oblasti systémů strojového vidění.

ISO 9001:2015

Společnost EOLA je držitelem certifikátu - Systém managementu kvality ISO 9001 : 2015 pro služby a činnost v oboru Vývoj, výroba, montáž a servis strojů a systémů průmyslové automatizace.

Naši partneři

Programujeme v aktuální verzi kontrukčního softwaru SolidWorks.

Pro strojové vidění zastupujeme na českém trhu společnost Cognex.

Pro elektrotechnické projektování používáme platformu Eplan.

V robotické oblasti spolupracujeme s výrobcem robotů FANUC.

Pro řízení linek a strojů volíme systémy SIEMENS.

Pro návrh koncepčních řešení ve 3D používáme software Visual Components.

V robotické oblasti spolupracujeme s výrobcem robotů STAUBLI.

katalog cognex

COGNEX ONLINE KATALOG

Rozsáhlý online katalog Cognex komponentů.
0
POLOŽEK