fbpx
Strojové vidění, Cognex

Strojové vidění
OD ČTENÍ DATAMATRIX KÓDŮ PO 3D ANALÝZU OBJEKTŮ

Plánujete implementovat strojové vidění do své výroby? Jste na správné místě. Zajišťujeme komplexní dodávky strojového vidění na klíč:

 • navržení optimální metody zobrazení
 • navržení konkrétního hardwarového řešení
 • vytvoření uživatelského software
 • nasazení a navázání na stávající technologii včetně zaškolení
 • servis

Jaké výhody přináší strojové vidění?

Výhody aplikací strojového vidění jsou v objektivizaci měření, nezávislých na lidském faktoru, v rychlosti a přesnosti, a dále v možnosti začlenit měřící zařízení do výrobní linky a tím i přímo automaticky ovlivňovat parametry výroby.

ZÁKLADNÍ PRINCIP SYSTÉMŮ STROJOVÉHO VIDĚNÍ

spočívá v tom, že kamery zachytí obraz zkoumaného předmětu a vyhodnotí ho podle předepsaného algoritmu. Na základě výsledku vyhodnocení provede řídicí systém akční zásah, nejčastěji je to označení nebo vyřazení vadného kusu.

OPTICKÉ METODY MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ DIGITALIZOVANÉHO OBRAZU

umožňují v průmyslu řešit většinu problémů spojených s inspekcí:

 • TVARŮ
 • ROZMĚRŮ
 • BAREV
 • POTISKŮ
 • POLOHY
 • POČTŮ
 • KVALITY POVRCHŮ
 • IDENTIFIKACE TYPŮ

.. a dalších problémů spojených se všeobecnou kontrolou jakosti ve výrobě.

This image for Image Layouts addon

JSME CERTIFIKOVANÝ INTEGRÁTOR výrobce strojového vidění – cognex

Image
Image
This image for Image Layouts addon

NASAZUJEME systémy strojového vidění od společnosti MVTec

Image
Image

KONTROLA ZALOŽENÝCH DÍLŮ

Kamery umístěné nad zakládacími hnízdy umožňují zkontrolovat přítomnost všech potřebných dílů, které mají být následně zpracovány a také zkontrolovat jejich pozici a tím zabránit jejich možné kolizi.

Čtení kódů a rozpoznávání alfanumerických znaků

Mimo čtení standardních 1D a 2D kódů lze strojové vidění využít na "čtení" tzv. bitového kódování, nebo alfanumerických znaků (tzv. OCR) na tělech výrobků. Výhodou použití prostředků strojového vidění je možnost kombinace výše uvedených úloh a jejich dalšího rozšíření.

KONTROLA KONEKTORŮ

Strojové vidění má široké uplatnění v oblasti výroby konektorů. Kamerové systémy jsou nasazovány na revize jednotlivých komponent vstupujících do výroby, dále mezivýrobních operací a v neposlední řadě na kontrolu kompletně sestaveného výrobku. Běžně bývají kontrolovány přetoky, těsnění, izolace, krimpy, barvy, pozice pinů a mnohé další.

KONTROLA SOUČÁSTEK

Kamerové systémy umožňují bezkontaktní rychlé měření rozměrů výrobků.

Použitím vhodné optiky a kalibračních procedur mohou optické systémy poskytovat výsledky v absolutních hodnotách

KONTROLA LAKU, LEPIDLA, PAST

Strojové vidění bývá využíváno pro kontrolu přítomnosti a pozice laku, lepidla nebo pasty na výrobcích.

Velmi často obsahují tyto látky florescenční částice, které se po nasvícení UV světlem zviditelní do viditelné oblasti, a které lze následně bezpečně detekovat.

NAVÁDĚNÍ VÝROBNÍCH NÁSTROJŮ - BONDOVÁNÍ

Velmi často je potřeba zpřesnit pozice polotovarů výrobků za účelem jejich další zpracování.

Jako příklad může sloužit pozice drátku, který je třeba na správné pozici zabondovat.

Skalibrováním kamery a bondovacího nástroje umístěných na servoosách (nebo na rameni robota) lze dosáhnout požadovaných výsledků.

Dodatečným bonusem, je možnost kontroly "designu" finálního bondu

3D SKENERY PRO PŘESNÉ MĚŘENÍ

3D skenery patří mezi nejpřesnější zařízení, která jsou požívaná pro strojové vidění.

Jde autonomní a zkalibrované systémy, které umožňují měření v reálných jednotkách v řádech mikronů.

NÁSTROJE STROJOVÉHO VIDĚNÍ

NÁSTROJE PRO LOKALIZACI SOUČÁSTÍ

NÁSTROJE PRO LOKALIZACI SOUČÁSTÍ

 • Lokalizace součástí a montážních skupin ke kontrole
 • Identifikace uložení součástí pro robotickou manipulaci, tolerance změn v natočení, změn měřítka a rozdílů osvětlení

MĚŘÍCÍ NÁSTROJE

MĚŘÍCÍ NÁSTROJE

 • Měření a ověření tolerancí součástí, montážních sestav a výrobkových etiket
 • Měření kritické tolerance lékařských a chirurgických zařízení

FLAW DETECTION

FLAW DETECTION

 • Kontrola obrysů a povrchové plochy dílů
 • Tato technologie je schopna se přizpůsobit odchylkám v osvětlení a vzhledu dílů

FFLEXIBILNÍ DETEKCE VAD

FLEXIBILNÍ DETEKCE VAD

 • Nalezení vadných hran, hranic a povrchů
 • Nalezení povrchových vad – např. skvrn či škrábanců

NÁSTROJE PRO KONTROLU HRAN

NÁSTROJE PRO KONTROLU HRAN

 • Ověření správné montáže součástí a nalezení vad v jejich vzhledu
 • Nalezení odchylek v poloze hran, vad a trhlin
 • Nalezení šířkových svarových housenek podél svarových úseků v aplikacích sledování svarových spojů

NÁSTROJE OCR/OCV

NÁSTROJE PRO KONTROLU HRAN

 • Čtení nebo verifikace kódů data/šarže s skladových jednotek (SKU)
 • Verifikace čitelnosti znaků a správné činnosti tiskárny

FILTROVÁNÍ SNÍMKŮ

FILTROVÁNÍ SNÍMKŮ

 • Zvýraznění charakteristik nebo odstranění charakteristik z dílů před dalším zpracováním jinými nástroji počítačového vidění

NÁSTROJE NAVÁDĚNÍ ROBOTŮ

NÁSTROJE NAVÁDĚNÍ ROBOTŮ

 • Vysoká rychlost a přesnost v aplikacích typu „uchop a ulož“ (pick-and-place)
 • Umisťování nebo odebírání součástí nebo vyhledávání neupevněných součástí na dopravním pásu a ukládání do obalů
 • Použití robotů k manipulaci se součástmi nebo kamer pro kontrolu kritických vlastností součástí

NÁSTROJE NA ROZPOZNÁVÁNÍ BAREV

NÁSTROJE NA ROZPOZNÁVÁNÍ BAREV

 • Identifikace, kontrola, třídění a ověřování produktů na základě barev
 • Porovnávání produktů na základě barev
 • Identifikace etiket k zajištění správného etiketování výrobků

KONTROLNÍ NÁSTROJE

KONTROLNÍ NÁSTROJE

 • Ověření správné montážní součást a kontrola vlastnosti součástí
 • Ověření obsahu, uzavření a utesnění baleného zboží

HISTOGRAM

HISTOGRAM

 • Kontrola nebo sledování charakteristiky součástí na základě jasu

NÁSTROJE PRO ČTENÍ KÓDŮ

NÁSTROJE PRO ČTENÍ KÓDŮ

 • Čtení 2D kódů pro přímé značení předmětů (DPM)
 • Čtení a sledování 1D a 2D kódů a ověření kvality tisku dle průmyslových standardů

BLOB

BLOB

 • Detekování charakteristik, které mají podobné odstíny stupnice šedé
 • Blob je velmi užitečný při kvantifikaci velikostí vad nebo pro vyhledávání charakteristik, které nemají opakující se tvar
 • Použití na černobílých i barevných snímcích pro kvantifikaci množství přítomné konkrétní barvy

KALIBRACE

KALIBRACE

 • Velmi přesná robotická aplikace typu „uchop a ulož“ pro standardní montáž a vyosenou montáž z důvodu stísněných prostorových podmínek nebo omezeného pohybu robotu
 • Velmi přesné dimenze kritických rozměrů součástí
katalog cognex

COGNEX ONLINE KATALOG

Rozsáhlý online katalog Cognex komponentů.
0
POLOŽEK