VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ LINKY

Jednoúčelové výrobní stroje
POKROČILÁ AUTOMATIZACE

V oblasti dodávek jednoúčelových výrobních strojů zajišťujeme komplexní řešení na klíč.

Výrobní a montážní linky a automatizovaná testovací pracoviště projektujeme s ohledem na vzrůstající požadavky průmyslu na maximální automatizaci a kontrolu kvality vyráběné produkce. Jako certifikovaný integrátor průmyslových robotů a systémů strojového vidění jsme schopni navrhnout inovativní a praktická řešení pro konkrétní procesy a výrobky.

dodávku a instalaci kompletního hardwarového řešení
návrh konstrukce a vizualizaci řešení
dodávku a instalaci kompletního hardwarového řešení
výrobu a montáž
průvodní dokumentaci a analýzu rizik

průvodní dokumentaci a analýzu rizik

dodávku a instalaci kompletního hardwarového řešení
programování řídícího systému

V rámci našich dodávek zajišťujeme

certifikaci zařízení dle platných norem

certifikaci zařízení dle platných norem

dodávku a instalaci kompletního hardwarového řešení
instalaci a oživení u zákazníka
dodávku a instalaci kompletního hardwarového řešení
zaškolení a servis
dodávku a instalaci kompletního hardwarového řešení
elektro-projekci

Naši partneři

Programujeme v aktuální verzi kontrukčního softwaru SolidWorks.

Pro strojové vidění zastupujeme na českém trhu společnost Cognex.

Pro elektrotechnické projektování používáme platformu Eplan.

V robotické oblasti spolupracujeme s výrobcem robotů FANUC.

Pro řízení linek a strojů volíme systémy SIEMENS.

Pro návrh koncepčních řešení ve 3D používáme software Visual Components.

V robotické oblasti spolupracujeme s výrobcem robotů STAUBLI.

KAMEROVÁ KONTROLA KVALITY A MONTÁŽ VÝROBKŮ

Automatizované pracoviště navazuje na technologií vstříkolisu, ze které jsou výrobky vyjímány a zakládány do matric kartézským manipulátorem. Následné práce tj. nabírání a montáž kovových elementů, odebírání výrobků k dalšímu zpracování provádí 6-osý robot Staubli. Rameno robota je kromě multifunkčního chapadla vybaveno kamerovým systémem, který určuje přesné pozice montážních otvorů včetně jejich kontroly (rozměry, přetoky, otřepy) a následně prověřuje správné založení kovových elementů ve výlisku. Součástí zařízení je taktéž fixní kamerová stanice, která kontroluje parametry vkládaných elementů před jejich samotnou montáží. Použití průmyslových robotů a strojového vidění přináší synergický efekt ve formě 100% kontroly jak polotovarů vcházejících do montážního procesu, tak finálně smontovaných výrobků.

ZAKLÁDÁNÍ GUMOVÝCH ELEMENTŮ DO SÍT

Pro automatizované zakládání gumových elementů do kovových sít bylo navrženo robotické pracoviště jehož základem je SCARA robot – Staubli TS80. Robot je vybaven univerzálním chapadlem pro práci se čtyřmi typy dílů. Díly jsou k robotu přiváděny a orientovány pomocí vibračních kruhových a lineárních dopravníků a následně základány do pozic na sítu. Jednotlivé zakládací pozice na sítu jsou vlivem teplotního působení tvarově deformovány, tj. neleží v jedné rovině. Za účelem spolehlivého určení zakládacích pozice je robot vybaven naváděcí smart kamerou Cognex. Ta umožňuje spolehlivé určení místa založení.

ZAKLÁDÁNÍ DÍLŮ DO MONTÁŽNÍCH AUTOMATŮ

Aplikace typu pick and place patří k základním robotickým „schopnostem“. Rychlost a přesnost robotů nabízí efektivní využití pro zakládání dílů do montážních automatů. Robot je schopen nahradit jak lidskou práci, tak konvenční technologická řešení.