2d-cognex

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

V oboru průmyslové automatizace působíme jako výrobce jednoúčelových strojů a průmyslový integrátor. Naší specializací jsou průmyslové roboty,  strojové vidění a laserové systémy. 

JEDNOÚČELOVÉ VÝROBNÍ STROJE
POKROČILÁ PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE

V oblasti dodávek jednoúčelových průmyslových strojů zajišťujeme komplexní řešení na klíč.


Výrobní a montážní linky a automatizovaná testovací pracoviště projektujeme s ohledem na vzrůstající požadavky průmyslu na maximální automatizaci a kontrolu kvality vyráběné produkce. Jako certifikovaný integrátor průmyslových robotů a systémů strojového vidění jsme schopni navrhnout inovativní a praktická řešení pro konkrétní procesy a výrobky.

JEDNOÚČELOVÉ VÝROBNÍ STROJE
PRŮMYSLOVÉ ROBOTY

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY
VÝKONNÉ, PŘESNÉ, MODULÁRNÍ A EFEKTIVNÍ

Průmyslové roboty naplňují rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu výrobních procesů potažmo na kvalitu výrobků a na snižování výrobních nákladů.


Jádro kompetencí společnosti EOLA leží ve schopnostech a zkušenostech nasazování průmyslových robotů. První robot byl námi nainstalován v roce 2007. Od té doby máme na kontě více jak 170 úspěšných integrací s různou úrovní složitosti. Od jednodušších úloh typu „pick and place“ přes výrobní operace jako laserové řezání, lepení, svařování, frézování, montáž výrobků jsem schopni zrealizovat složité „bin-pickingové“ aplikace.

ROBOTICKÉ VIDĚNÍ
SYNERGIE TECHNOLOGIÍ, POKROČILÁ ŘEŠENÍ

Robotika a strojové vidění zaznamenávají v poslední době dynamický rozvoj. Obě technologie jsou velkým přínosem pro automatizaci výroby samy o sobě. Avšak spojením průmyslových robotů a strojového vidění se nám otevírá nová škála nástrojů, díky kterým se průmyslová automatizace dostane o pomyslnou příčku výše.

ROBOTICKÉ VIDĚNÍ
LASEROVÉ SYSTÉMY

LASEROVÉ SYSTÉMY
PRECIZNÍ, BEZKONTAKTNÍ S ŠIROKÝM ZÁBĚREM VYUŽITÍ

Laserové technologie jsou vhodné pro zpracování nejrůznějších materiálů v různých průmyslových odvětvích. Právě tato univerzálnost přináší stále nové možnosti jejich uplatnění.Jako systémový integrátor jsme schopni poskytnout komplexní servis spojený s dodávkou laserových technologií. Naše dodávky zahrnují nejen návrh vhodného typu laseru a provedení pilotních testů, ale především komplexní integraci do stávajících, případně do nových výrobních zařízení.