Identifikace výrobků

Čtení čárových kódů je rozsáhlá oblast, která má za sebou bohatou historii svého vývoje. V dnešní podobě je čárový kód, který je nositel důležitých informací, prostředkem pro automatizaci výroby, která umožňuje automatizovaný sběr dat. Sběr dat probíhá na základě technologie optického snímání a je k tomu zapotřebí fungujícího hardwaru – čteček čárových kódů.
Čtecí zařízení se vyrábí v nejrůznějších podobách, aby se přizpůsobovaly průmyslovým prostředím. Tím se dosahuje požadované flexibilita, kterou firmu upřednostňují.

Průmyslové kódy

Čárový kód prochází technologickým vývojem, kdy se klade větší důraz na množství dat, která jsou uložená v kódu. Svoje uplatnění si našel v nejrůznějších formách průmyslu (hlavně elelektrotechnický), v logistice, farmacii a v letecké dopravě. Firmy jsou neustále tlačeni na snižování nákladů a prostředkem k dosažení snížení nákladovosti je právě automatizace výroby.

Identifikace čili označování výrobků také prochází svých vývojem a stále častěji se setkáváme s různými způsoby značení výrobků, komponentů či jednotlivých dílů. Značení probíhá tiskem na obaly nebo díly, mikroúderem, leptáním či laserováním přímo na díly. Pro velkou rozmanitost označování se musí zdokonalovat i technologie snímání, bez které by nemohlo být uskutečněno dekódování informace kódu.

Rozlišujeme několik typů kódu, které se dělí do základních 2 skupin:
 • 1D kód - UPC/EAN/JAN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, MSI
 • 2D kód - Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Aztec, PDF 417, MicroPDF

Datamatrix

Za Datamatrix kód se označuje 2D kód, kde jsou definovaná data dvourozměrnými souřadnicemi tmavých bodů. Tyto body mají v matici pevný rozměr.

Je navržen k uložení velkého množství informací na malém prostoru. Objem symbolu DataMatrix kódu je několik znaků až 2KB, maximální objem je 2 335 alfanumerických znaků. Je možnost zvolení úrovně korekce chyb, která zajistí čitelnost symbolu i při jeho částečném poškození. Tato dovednost je důležitá pro náročnější aplikace.

DataMatrix kód je doporučeným kódem pro elektrotechnický průmysl a je standardem v letecké dopravě. Používá se také pro technologii DPM (direct part mark), která umožňuje přímé značení kódu na požadovaný materiál. DPM značení může probíhat na základě mikroúderu nebo laseru.

QR KÓD

Název je odvozen z anglického Quick Response – rychlá odpověď. Tak jako DataMatrix kód je QR kód tvořen černými a bílými bloky. Dokáže obnášet velké množství dat. QR kód může obsahovat až 7 000 číslic nebo text o délce 4 300 znaků. QR kód je jako čárový kód EAN, který se používá na označení výrobků, je ale variabilnější. Dokáže totiž, díky složitému obrázku pojmout a uchovat mnohem více informací než EAN.

Pro přečtení DataMatrix kódu a QR kódu je zapotřebí čtečky 2D kódu.

Technologie strojového vidění

Nástroje strojového vidění tvoří jádro techniky. Tyto složité algoritmy čtení jsou neustále vyvíjeny pro dosahování nejlepších čtecích vlastností čtecích zařízení.

Společnost Cognex má ve svém portfoliu několik patentovaných technologií, které pomáhají zrychlovat čtení a tím i celý proces automatizace.

1DMax a HotBars

1DMax je ve své třídě nejlepší nástroj snímání 1D čárových kódů optimalizovaný pro všesměrové snímání čárových kódů. Ve spojení s technologií HotBars zvládá extrémní změny týkající se kontrastu, rozmazání, šumu, perspektivy, vad, zrcadlení a poškození, stejně jako porušení ochranné (klidové) zóny.

2DMax s PowerGrid

2DMax je optimalizován pro snímání QR kódů a zvládá široký rozsah zhoršení čitelnosti kódů 2D Data Matrix v důsledku dramatického zhoršení kvality kódů v přímém označování součástí (DPM), způsobeného různorodostí materiálových typů a povrchů. Snímání kódů 2D Data Matrix v aplikacích DPM hraje stále významnější roli ve výrobních procesech. Algoritmus 2DMax doprovází technologie PowerGrid. Pomocí tohoto nástroje můžeme lokalizovat a číst 2D kódy, které vykazují značné poškození. Nečitelný kód může zavinit zastavení produkce nebo může být důvodem nesprávného zpracování dílu.

Powergrid - příklad absence určitých částí datamatrix kódu

PatMax

Patentovaná technologie společnosti Cognex pro porovnávání geometrických obrazců je v průmyslové oblasti měřítkem pro lokalizaci dílů a znaků či vlastností, zajišťuje přesnost a opakovatelnost v nejnáročnějších podmínkách. PatMax využívá pokročilou technologii porovnávání geometrických obrazců pro spolehlivou a přesnou lokalizaci dílů. Pro vyhledání dílů nebo vlastností poskytuje PatMax maximální míru kontrolního účinku a spolehlivosti, jež jsou v systému vidění dosažitelné.

Nová verze této technologie pro shodu vzorů PatMax RedLine maximalizuje rychlost a výkon. Vznikla na základě potřeby barevné inspekce a vizualizace velmi malých vad v širokém zorném poli, kde běžné algoritmy byly příliš pomalé. Díky své rychlosti již zákazníci nemusí obětovat výkon.

SurfaceFX

Technologie snímání povrchu SurfaceFX™ používá osvětlení a softwarové algoritmy pro vytváření snímků s vysokým kontrastem, které zlepšují viditelnost 3rozměrných charakteristik na povrchu dílu. Odstraňuje šum a echo z pozadí povrchu a izoluje charakteristiky a vady, které povrchově vystupují nebo vnikají, přičemž jsou zvýrazněny povrchové vady, jako jsou třísky, rýhy, záhyby, díry a trhliny, a identifikuje také vyražené texty a kódy. Po získání jasného snímku mohou kontrolu vad provádět další nástroje počítačového vidění Cognex In-Sight, jako např. OCRMax, PatMax RedLine, Blob a InspectEdge.

UltraLight

Technologie nastavovatelných světel, která je určená pro dekódování náročných přímo značených kódů (DPM – Direct Part Mark) na široké škále povrchů.

Xpand

Patentovaná technologie čtení čárových kódů, která umožňuje zvětšit zorné pole při současném zachování nejvyšší míry čtení a společně s HotBars II čtečka dokáže až 10x rychleji číst. Spojením vzniká užitek v podobě zjednodušení instalace projektů, protože je použito méně čtecích zařízení a snižují se tak celkové náklady na pořízení projektů.

eola

Šlechtitelů č.p. 241/11
779 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: +420 585 631 409
tel.: +420 581 110 439

gplus-icon-ayoutube-icon-aemail-icon

 • NAPIŠTE ČI VOLEJTE O VÍCE INFORMACÍ

  Neváhejte nás kontaktovat při jakémkoliv dotazu nebo nezávazné poptávce.

  Povinné *

  telefon pište ve tvaru: 777 111 222

  Zpráva


  technické dotazy
  +420 603 172 080
  obchodní dotazy
  +420 724 075 794

    Refresh Captcha  
    

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Co je Cookies