Robotická pracoviště

Jádro našich kompetencí leží v oblasti technologií průmyslových robotů. Zajišťujeme:
 • návrh robotické aplikace včetně počítačové simulace;
 • programování robotické aplikace;
 • dodávku kompletního hardwarového řešení;
 • nasazení a navázání na stávající výrobní technologii,
 • zaškolení a servis.
Jsme certifikovaný integrátor výrobců průmyslových robotů a to společností STAUBLI a FANUC.

PRŮMYSLOVÉ ROBOTY

„Nechte se inspirovat inovativními robotickými aplikacemi.“

Průmyslové roboty přináší nový stupeň propracovanosti výrobních technologií a novou úroveň automatizace výroby. Díky výkonnosti, přesnosti, modulárnosti a ekonomické dostupnosti naplňují průmyslové roboty rostoucí požadavky na kvalitu výrobků a na snižování výrobních nákladů.

Roboty překonávají konvenční postupy manipulace s materiálem a jeho přeměnu v hotový výrobek.
Mezi běžné aplikace patří:
 • MONTÁŽ VÝROBKŮ
 • LAKOVÁNÍ
 • LEPENÍ
 • MĚŘENÍ
 • SVAŘOVÁNÍ
 • FRÉZOVÁNÍ
 • MANIPULACE

UCELENÝ KONCEPT PŘEMĚNY MATERIÁLU VE VÝROBEK

NASKLADNĚNÍ VÝROBKŮ DO VÝROBY

NASKLADNĚNÍ VÝROBKŮ DO VÝROBY

Průmyslové roboty umožňují automatizované odebírání výrobků z palety nebo bedny na výrobní linku.
TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ PARAMETRŮ VÝROBKŮ

TESTOVÁNÍ A MĚŘENÍ PARAMETRŮ VÝROBKŮ

Robotické polohování výrobků k senzorickému zařízení umožňuje 100% kontrolu požadovaných parametrů.
DODATEČNÉ OPRACOVÁNÍ

DODATEČNÉ OPRACOVÁNÍ

Senzorická zařízení umožňují detekovat velikost odchylek od cílového stavu a zároveň umožňují regulaci pohybů robota za účelem následného odstranění chyb.
PALETIZACE

PALETIZACE

Automatizované balení hotového výrobku.

ROBOTY A STROJOVÉ VIDĚNÍ – „ROBOTICKÉ VIDĚNÍ“

Robotika a strojové vidění zaznamenávají v poslední době dynamický rozvoj. Obě technologie jsou velkým přínosem pro automatizaci výroby sami o sobě. Avšak spojením průmyslových robotů a strojového vidění se nám otevírá nová škála nástrojů, jak automatizaci posunout o pomyslnou příčku výše.

Dříve používané snímače různého typu přidávané na roboty byly schopny do určité míry řídit pohyb robotů nebo případně kontrolovat určité parametry výrobků, se kterými robot manipuluje. Úplnou kontrolu nad řízením pohybu robotů a kontrolou kvality výrobků však dosáhneme až spojením robotů se strojovým viděním tzv. robotickým viděním.

Široké portfólio prostředků strojového vidění exponenciálně rozšiřuje aplikační možnosti průmyslových robotů.

Dle počtu a úrovně nasazených prostředků strojového vidění lze provádět jak jednoduchou analýzu objektů v rovině, tak komplexní analýzu pohybujících se objektů v prostoru rozpoznáním všech 6 stupňů volnosti.

Ukazuje se tedy, že „Robotické vidění“ může být odpovědí na požadavky plně automatizované výroby a na nové výrobní postupy.
Aplikace robotického vidění:
 • TŘÍDĚNÍ výrobků na výrobním páse
 • BINPICKING – vyjímání volně ležících výrobků z bedny a jejich následná přesná manipulace
 • PICK AND PLACE - PALETIZACE výrobků
 • NAVÁDĚNÍ ROBOTŮ pro přesné svařování, pájení, vrtání, frézování, a jiné výrobní operace
 • MĚŘENÍ VÝROBKŮ
 • DETEKCE VAD

„Robotické aplikace ve spojení se strojovým viděním přinášejí inovativní možnosti technologie výroby.“

Korekce trajektorie svařovacího robota kamerou

Pro fixaci (svaření) klapky a hřídelky v těle výrobku byla zvolena technologie kontinuálního laserového svařování. Za účelem zajištění co možná nejpřesnějšího svaření je robot Staubli vyzbrojen a náváděn kamerou Cognex a strukturovaným osvětlením. Optická sestava je navržena tak, že poskytuje 3D informaci o umístění těles v prostoru. Tato informace umožnuje robotu provádět přesný elipsovitý svár, který splňuje požadavky na kvalitu výrobku. Zařízení pracuje se dvěma typy výrobků.

Pro aplikaci laserového svařování byl zvolen robot Staubli RX160, který nese na svém rameni laserovou hlavu Trumpf . Robot ovládá zdroj laseru, řídí spouštění ochranné atmosféry a komunikuje s PLC, které je aplikaci použito jako nadřazený systém. Kamerový systém je tvořený jednou kamerou Cognex umístěnou na poslední ose robota, která slouží k navádění robota pro svařování trajektorie elipsy. Základní úlohou kamery je měření roviny klapky a měření bodů elipsy. Měření roviny klapky slouží k tomu, aby byl robot schopen se vůči této rovině srovnat a aby se následné měření bodů elipsy provádělo v nenakloněné rovině. Součástí zařízení je kalibrační stanoviště , jenž obsahuje: kalibraci kamery, kalibraci robota; kalibraci laserového paprsku a kalibraci světla. Kalibrační proces je plně automatizován.

ROBOTICKÉ ODEBÍRÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ NEORIENTOVANÝCH DÍLŮ

Robotické odebírání a zakládání neorientovaných volně ležících dílů představuje pokročilý stupeň řešení automatizace ve výrobě. Použití robota s inteligentní kamerou umožňuje úplné nahrazení operátora. Zařízení je schopno pracovat s širším rozsahem výrobků a plnit požadovaný cyklový čas.

Robot odebírá výrobky ze dvou vibračních podavačů a poté je zakládá do montážního karuselu. Nad každým podavačem je umístěna kamera Cognex s vysokým rozlišením, která umožňuje přesné navedení robota do odebírací pozice (+/- 0,1mm). Kamery vyhledávají přesnou pozici dílů na průsvitných deskách v protisvětle. Za účelem možného odebírání i částečně překrytých výrobků jsou výrobky snímány i při horním osvětlení, při kterém se zjistí, která součástka leží nahoře.U prostorových dílů je matematicky korigována nabírací pozice v 3D prostoru.

Zakládání dílů do montážních automatů

Aplikace typu pick and place patří k základním robotickým „schopnostem“. Rychlost a přesnost robotů nabízí efektivní využití pro zakládání dílů do montážních automatů. Robot je schopen nahradit jak lidskou práci, tak konvenční technologická řešení.

Balení reklamních předmětů

Extrémní požadavky na rychlost a aplikace typu pick and place naplňují 4-osé „Fast picker“ roboty z rodiny Staubli. Tyto roboty jsou vhodné pro manipulaci s menšími díly (do 1 kg). Při splnění definovaných parametrů (váha a pracovní rozsah) jsou roboty schopny zvládnout cyklový čas až 200 úchopů za minutu.

Na ukázané aplikaci je použit robot Staubli TP80, který pracuje v cyklovém čase 1 kus za 0,4 sekundy.

Integrace robotů do obráběcích center

Instalace 6-osých robotů do obráběcích center umožňuje významný posun v oblasti strojírenské automatizace. Rychlé a přesné založení těžkých obrobků patří k významným benefitům těchto aplikací.

Tím možnosti robotizace nekončí. Pokročilé technologie a linky jsou designovány tak, aby roboty obsluhovaly více pracovních pozic, ideálně komplexní proces přeměny materiálu na hotový výrobek včetně jeho zabalení.

Integrace robotů ke vstřikovacím lisům

Vstřikovací lisy vybavené 6-osými roboty patří ke standardu plastikářského průmyslu. Zakládání zálisků do forem a následné vykládání výlisků z lisů se stává „běžnou“ technologickou operací. Významnou přidanou hodnotou jsou však doplňkové operace jako například vystavení výrobků pro provedení kontroly pomocí strojového vidění, dodatečné opracování výrobků, čištění nebo založení výrobků do balících jednotek.

EOLA v této oblasti úzce spolupracuje s předním výrobce a dodavatelem vstříkolisů a sice se společností Engel.

Robotické vidění

Pro zhlédnutí speciální edice robotických aplikací navštivte sekci

Reference

 • Pajení trubek chladícího sytému tepelného čerpadla (kamerou naváděný robot) - Miele Technika, s.r.o., Uničov
 • Integrace robotů do obráběcích CNC center; odebírání neobrobených dílů ze vstupních zásobníků, zakládání do vřetene k obrobení a následné vyjímání opracovaných dílů na výstupní dopravník - TAJMAC – ZPS, a.s., Zlín
 • Robotické pracoviště pro skládání ložiska – Koyo, s.r.o., Olomouc
 • Optimalizace (zrychlení) navádění svařovacích robotů Staubli – BOSCH DIESEL, s.r.o., Jihlava
 • Laserové svařování klapky a hřídelky (kamerou naváděný robot) – Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Trutnov
 • Laserové svařování – fixování hřídelky k podložce (kamerou naváděný robot) - Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Trutnov
 • Aplikace loga na kryt klíčku k automobilu (kamerou naváděný robot) – Continental Automotive Czech Republic, s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm
 • Laserové řezání a ultrazvukové svařování plastových dílů (kamerou naváděný robot) – ATEK s.r.o., Moravská Třebová
 • Montáž kovových klipů do plastových dílů dveří aut VW – Mürdter Dvořák, lisovna, spol. s r.o., Olšany u Prostějova
 • Vyjímání dílů z plastikářského lisu, další manipulace a třídění – KOSTAL CR, spol. s r.o., Zdice
 • Robotické pracoviště pro výrobu chráničky pro optické kabely – CommScope Czech Republic s.r.o.; Brno
 • Manipulace s díly kovových bubnů na výrobní lince automatických praček – Miele Technika, s.r.o., Uničov

eola

Šlechtitelů č.p. 241/11
779 00 Olomouc
Czech Republic

tel.: +420 585 631 409
tel.: +420 581 110 439

gplus-icon-ayoutube-icon-aemail-icon

 • NAPIŠTE ČI VOLEJTE O VÍCE INFORMACÍ

  Neváhejte nás kontaktovat při jakémkoliv dotazu nebo nezávazné poptávce.

  Povinné *

  telefon pište ve tvaru: 777 111 222

  Zpráva


  technické dotazy
  +420 603 172 080
  obchodní dotazy
  +420 724 075 794

    Refresh Captcha  
    

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Co je Cookies