LASEROVACÍ SYSTÉMY

Laserové systémy
PRECIZNÍ, BEZKONTAKTNÍ S ŠIROKÝM ZÁBĚREM VYUŽITÍ

Laserové technologie jsou vhodné pro zpracování nejrůznějších materiálů v různých průmyslových odvětvích. Právě tato univerzálnost přináší stále nové možnosti jejich uplatnění.

Jako systémový integrátor jsme schopni poskytnout komplexní servis spojený s dodávkou laserových systémů. Naše dodávky zahrnují nejen návrh vhodného typu laseru a provedení pilotních testů, ale především komplexní integraci do stávajících, případně do nových výrobních zařízení.

 

I když laserové systémy a s nimi spojený laserovací proces tvoří stěžejní část výrobní operace, velmi často je doprovázen dalšími požadavky na automatizaci návazných procesů. Zde se má na mysli především automatizované vyjmutí dílů z továrního balení, založení dílů do pracovního hnízda případně polohování dílů pod pálícím laserem, následná 2/3D kamerová kontrola a opětovné založení dílů do továrního/zákaznického balení nebo do výrobní linky. 

Přehled realizovaných aplikací s využitím laserů

  • Robotické řezání plastů
  • Robotické 3D gravírování
  • Laserové sváření - kamerou naváděný robot pro sváření ve 3D
  • Gravírování (popisy produkty, datamatrix).
  • Decoating (odvrstevní)

Automatizovaný popis a značení výrobků patří mezi standardní výrobní operace. To platí do momentu, kdy se pracuje s úzkým výrobním sortimentem a výrobky jsou fixně vystavené vůči laserovací hlavě. V případě, že vstupní parametry výrobků jsou dynamické , tj. mění se typ, velikost a tvar výrobků, a dále pozice výrobků na páse, je nutné vybavit linku vhodnou technologií strojového vidění, která umožňuje dynamicky se přizpůsobit aktuálním parametrům výrobků. Právě v těchto případech pomohou komplexní laserové systémy. 

Laserový decoating s fixní laserovací hlavou

Úkolem zařízení je dopravit pomocí karuselu výrobek pod robota, který jej včetně paletky uchopí, proveze pod ionizátorem, dále kus s paletkou vystaví pod kameru, která zkoriguje případnou drobnou výchylku uchycení a následně je kus několikrát vystaven pod laser, který provede decoating. Hotový kus je vystaven pod druhou kameru (nad karuselem), která překontroluje kvalitu hotového kusu a označí jej příznakem OK či NOK. Robot paletku s kusem položí na karusel. Stejná operace se provede se všemi paletkami na půlce karuselu. Pokud operátor založil nové kusy na zakládací stranu karuselu, potvrdí otočení a ustoupí z pracovního prostoru, dojde automaticky k otočení karuselu a celý proces se opakuje.

Laserový decoating - laser umístěný na rameni robota

Úkolem zařízení je laserový decoating několika typů dekorativních dílů. Pohyb produktu mezi jednotlivými stanovišti je zajištěn pomocí otočného karuselu. Na prvním pracovišti obsluha založí díl či díly do paletky, následně na dalším pracovní místě dochází k ofouknutí dílů ionizátorem. Decoating je prováděn robotem s laserovou hlavou. O správnosti vypálených znaků rozhoduje kamerová stanice umístěná na druhém robotu. Pokud operátor založil nové díly na zakládací stranu karuselu, ustoupí z pracovního prostoru a potvrdí otočení. Tím dojde automaticky k otočení karuselu a celý proces se opakuje.